Algemene voorwaarden

I AM Sports
De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en vormen onderdeel van het lidmaatschap dat u met I AM SPORTS bent aangegaan. I AM SPORTS is gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar voorwaarden en huisregels op een willekeurig moment aan te passen. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en huisregels en zich daaraan te houden. De voorwaarden en huisregels kunt u vinden op www.iam-sports. nl. Tevens zijn deze verkrijgbaar bij de receptie.

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar, enkele lidmaatschapacties uitgezonderd. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met 1 maand verlengd. Opzeggen dient te geschieden uiterlijk voor de laatste dag van de maand, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Opzegging uitsluitend schriftelijk of via een e-mail. Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig, ook als u geen gebruik meer maakt van de faciliteiten. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij herinschrijving dient opnieuw inschrijfgeld te worden betaald.

CONTRIBUTIE EN ADMINISTRATIEKOSTEN
De hoogte van de contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm en de contractduur. Administratiekosten worden éénmalig berekend bij inschrijving of herinschrijving, enkele lidmaatschapacties uitgezonderd. Afhankelijk van het moment van inschrijving wordt de contributie berekend voor de eerste maand. U betaalt dus voor het aantal dagen dat u lid bent van de desbetreffende maand.

BETALING
Betaling geschiedt per automatisch incasso, overschrijving of contant. De betaling vindt aan het begin van iedere maand plaats. Indien uw contributie op enig moment niet incasseerbaar is, of gestorneerd is, heeft u geen toegang tot de trainingsfaciliteiten van I AM SPORTS. Indien de contributies binnen 14 dagen na de eerste incassodatum nog niet zijn voldaan, gaat de vordering ter incasso naar een incassobureau. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting behoudt I AM SPORTS zich het recht om het volledige contractbedrag in een keer te vorderen.

RESTITUTIE VAN CONTRIBUTIES EN ADMINISTRATIEKOSTEN
Restitutie van contributies is niet mogelijk. Bij hoge uitzondering kan een verklaring van een huisarts of behandelend arts voor I AM SPORTS reden zijn om dit te heroverwegen. Restitutie van administratiekosten is niet mogelijk.

CHECK-IN EN CHECK-OUT
Bij aankomst dient u zich te registreren bij de dienstdoende medewerker van I AM SPORTS.

TIJDELIJK STOPZETTEN VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Tijdelijk stopzetting van het lidmaatschap is alleen mogelijk in het geval van:
  Langdurige blessures of zwangerschap en na overleg van een schriftelijke verklaring van een huisarts of behandelend arts.
 2. Tijdelijke verhuizing van uw werkzaamheden of studie. U kunt dan in aanmerking komen voor een tijdelijke stop.

De hiervoor vereiste mutatieformulieren dienen voorzien te zijn van een schriftelijke verklaring of studie faculteit. In alle bovenstaande situaties wordt de periode waarvoor het lidmaatschap tijdelijk is stopgezet aan het einde van de contractperiode verlengd. Tijdelijke stopzettingen kunnen nooit langer duren dan 6 maanden.

OPENINGSTIJDEN
I AM SPORTS heeft ruime openingstijden en is 7 dagen per week geopend. Tijdens een aantal erkende feestdagen behoudt I AM SPORTS zich het recht om gesloten te zijn.

AANSPRAKELIJKHEID
Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie. I AM SPORTS aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens bezoek aan onze sportschool. I AM SPORTS aanvaart geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. I AM SPORTS aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van uw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van het parkeren op het terrein van I AM SPORTS of daarbuiten. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

OVERIGE VOORWAARDEN

 1. I AM SPORTS behoudt zich het recht voor tarieven, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 2. I AM SPORTS kan zonder opgaaf van reden een lidmaatschap eenzijdig opzeggen.
 3. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. I AM SPORTS behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enig betaling.
 4. Toegangstijden worden vermeld bij de ingang van I AM SPORTS.
 5. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk. Voor beëindiging van het lidmaatschap in de lopende maand dient de opzegging voor het einde van de maand binnen te zijn. Dan zal het lidmaatschap per einde van de navolgende maand worden beëindigd mits de contractperiode is verstreken.

Telefoon

0313 - 472084

Adres

Looiersweg 4
6982 AN Doesburg

Openingstijden

Maandag 9:00-22:00 u
Dinsdag 7:30-22:00 u
Woensdag 9:00-22:00 u
Donderdag  9:00-22:00 u
Vrijdag 9:00-21:00 u
Zaterdag 9:00-12:00 u
Zondag 9:00-12:00 u

Stuur een e-mail

  KVK: 65764099 / Algemene voorwaardenDisclaimer / Copyright© 2016 -